מבנה מע"ש DBOT

בפינת הרחובות בצלאל ואהליאב במתחם הבורסה, קיים שטח בבעלות עירונית. בדיקה כלכלית שערכה החברה הכלכלית, העלתה כי קיימת התכנות כלכלית לפרויקט בשיטת DBOT, להקמת בניין משרדים בעל 10 קומות, כולל שטחי מסחר בקומת הקרקע, במקום הבניין הקיים על שטח זה היום.
ככל ויוחלט על קידום הפרויקט, יהיה אחראי היזם הזוכה למימון פתרון חלופי למע"ש (מרכז תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים) הפועל היום במבנה זה.