מעונות סטודנטים

עיריית רמת גן מקדמת הסכם עם מכללת רמת גן לצמצום שטחי המכללה, וזאת במטרה לפנות שטחים חומים לטובת מבני ציבורי וצרכי ציבור.
החברה הכלכלית בוחנת הקמת מעונות סטודנטים במתכונת יזמית (BOT), על גבי חלק מהשטח שיתפנה. לאחרונה ביצעה החברה הכלכלית בדיקת התכנות כלכלית ראשונית לפרויקט, ונמצא כי קיימת היתכנות כזו.
הפרויקט זה יקודם על ידי החברה הכלכלית בכפוף להשלמת ההסכם של העירייה מול המכללה, ולאחר אישור המתווה בהנהלת העיר.