פיתוח רחובות מתחם הבורסה

העירייה והחברה הכלכלית רואות חשיבות רבה בפיתוח אופיו האורבני של מתחם הבורסה ובהנגשתו להולכי הרגל.
החברה הכלכלית ביחד עם מנהלת הבורסה, מקדמות פרויקט חידוש, שיפוץ ופיתוח של חמישה רחובות מרכזיים במתחם – תובל, הרקון, הרקון החדש, היצירה, בצלאל ושוהם.
הפרויקט כולל שיפור תשתיות חשמל, תקשורת, ניקוז, מים וביוב, ריצוף מדרכות, סלילת שבילי אופניים, וכן קביעת שפת רחוב חדשה הכוללת ריהוט רחוב מותאם, הקמת מדרחוב, התאמת התאורה, צמחייה ועוד.
סה"כ היקף הפרויקט מוערך בכ-50 מיליון ₪ והוא מבוצע בשלבים. עד כה תוכנן וחודש במלואו רחוב תובל צפון וכן הסתיים תכנונו של רחוב הרקון, אשר יהיה הרחוב הבא שישופץ. חידוש רחוב הרקון כולל הסטה של קצה הרחוב דרומה והפיכת הקצה הקיים למדרחוב.