פיתוח שכונות דרום מזרח העיר

באזור תל השומר עתידים להתפתח שטחים העוברים ייעוד מחדש למגורים, תעסוקה ומסחר. החברה הכלכלית אחראית על פרויקט זה בגבולות העיר ר"ג, במסגרת תכנון מגורים לאומי המקודם על ידי המדינה – תמ"ל 1023.

תמ"ל 1002 – תל השומר צפון

תמ"ל 1002 הינה תכנית לשכונת מגורים צפון מזרחית לבי"ח תל השומר, הכוללת 2000 יח"ד וכ-13,500 מ"ר של שטחי מסחר.
מתוך תכנית זו שווק ע"י רמ"י מתחםF1 הממוקם בקצה הצפוני של התכנית וכולל כ-360 יח"ד, מחציתן שייכות למנהל מקרקעי ישראל, ומחציתן לעיריית רמת גן.

זכויות הבניה במתחם F1 נקבעו בהסתמך על זכויות הבניה שהיו קיימות בכיכר רמב"ם שבמרכז העיר. העירייה והמנהל הגיעו להסכמה שהמנהל ישווק את המגרשים ואילו התכנון והפיתוח יבוצעו על ידי החברה הכלכלית.

שם מתכנן: טרם נבחר

שם מנהל פרויקט: טרם נבחר
שם הקבלן: טרם נבחר

תמ"ל 1023 – תל השומר דרום

תמ"ל 1023 הינה תכנית לשכונת מגורים דרומית לבי"ח תל השומר, הכוללת כ- 3,000 יח"ד, וכ- 390,000 מ"ר שטחי מסחר, תעסוקה ומבני ציבור.
בשלב המידי נדרשת החברה הכלכלית לקדם תכנון לדרך רפאל איתן הכלולה בתכנית וחיונית מבחינה תנועתית.

התכנית זמינה לקידום תכנון על ידי החברה, אך ממתינה לתקצוב על ידי מנהל מקרקעי ישראל.

שם מתכנן: טרם נבחר
שם מנהל פרויקט: טרם נבחר
תקציב הפרויקט: 335 מיליון ₪

רג/1330 – שיכון הרופאים

רג/1330 הינה תכנית לשכונת מגורים צפונית לבי"ח תל השומר, הכוללת כ-1700 יח"ד ומבני ציבור. ביצוע התכנית מחייב פינוי מבנים של בי"ח תל השומר.

התכנית זמינה לקידום תכנון על ידי החברה, אך ממתינה לתקצוב על ידי מנהל מקרקעי ישראל.

תקציב הפרויקט: 170 מיליון ₪

רג/1489 – משה אביב

רג/1489 הינה תכנית לשכונת מגורים דרום מזרחית לבי"ח תל השומר, הכוללת כ-1250 יח"ד, 13,000 מ"ר שטחי מסחר, מבני ציבור ושצ"פ המוגדר כטבע עירוני. מרבית יחידות הדיור הינן על קרקע פרטית.

התכנית זמינה לקידום על ידי החברה הכלכלית בכפוף לתקצוב על ידי מנהל מקרקעי ישראל.

תקציב הפרויקט: 74 מיליון ₪