פרויקט מתחם האצטדיון

לבקשת הנהלת העיר בדקה החברה הכלכלית, היתכנות פרוגרמתית וכלכלית לשימושים אפשריים במתחם האצטדיון הצמוד לקניון איילון. כעת מקדם מנהל מקרקעי ישראל תכנון חדש למתחם בתאום עם עיריית רמת גן.
בקרת התכנון לתכנית נעשית באמצעות החברה הכלכלית, בתיאום עם גורמי העירייה.
לאחר סיום שלב התכנון צפוי הביצוע בפועל של הפרויקט לעבור לאחריותה של החברה הכלכלית.