הרקון

החברה הכלכלית לפיתוח ר"ג מבצעת פרויקט לחידוש ופיתוח רחוב הרקון במתחם הבורסה.

העבודות מבוצעות בשני שלבים ע"י שני קבלנים שונים –

שלב א – ביצוע שדרוג לתשתיות ניקוז מים וביוב – בשיתוף החברה הכלכלית ותאגיד מי רמת גן.

עלות כוללת – כ 4.5 מיליון ₪.

 • קבלן תאגיד המבצע – ח'מאיסה עבדאללה מוחי בע"מ
 • צפי לסיום עבודות ינואר 2021.

 

שלב ב – פיתוח רחוב הרקון, יצירת מדרחוב ופתיחת ציר תנועה חדש –במכרז של החברה הכלכלית.

שלב נוכחי – מכרז

 

משך הביצוע יהיה כ-8 חודשים.

העבודות כוללות:

  • פיתוח נופי הכולל – סלילת שבילי אופניים, חידוש מדרכות וריהוט רחוב, עצים וגינון.
  • הקמת בריכות נוי אקולוגיות.
  • הטמנת רשת החשמל ברחוב והצבת מערכת תאורה חדשה, תקשורת, ותשתית עיר חכמה.
  • יצירת מדרחוב "מנוהל תנועה" במקטע שבין רחוב היצירה לרקון 7.
  • הקמת מקטע רחוב וכביש חדש בסמוך למגדל ספיר לטובת שמירת הרצף התנועתי ברחוב.

 

    • אדריכל מתכנן – אלישע האוסמן
    • ניהול הפרויקט – פורשטיין-גזיט

עלות כוללת (שלב ב' בלבד) – כ 9 מיליון ₪.