תב"ע למגורים ברחוב השר משה

בבעלות עיריית רמת גן ארבעה מגרשים ברחוב השר משה בעיר. כיום קיימים על המגרשים ארבעה מבנים חד קומתיים ובהם 16 יח"ד. עפ"י תמ"א 38/2 ורג/53 ניתן להרוס את המבנים הישנים ולהקים במקומם מבנים חדשים.
החברה הכלכלית ניהלה בשנים האחרונות משא ומתן ממשוך עם הדיירים לגבי הסדר מגוריהם העתידי, תוך שמירה על האינטרס העירוני והציבורי.
החברה הכלכלית בוחנת כעת תכנית לקידום פינוי בינוי למגורים והוצאת תב"ע בהתאם ברחוב, על מנת למקסם את הכדאיות הכלכלית בשימוש בנכס עירוני זה.