מכרז פומבי מספר 07/2020 לביצוע עבודות עפר, פריצת דרכים וגידור בפרויקט תמל 1023 "תל השומר דרום" בעיר רמת גן