מכרז 04/2023 – לביצוע עבודות בינוי בית ספר יסודי ואולם ספורט "הגפן" ברמת גן