מכרז פומבי מס' 01/2024 לביצוע פירוקים, עבודות עפר וגידור בפרויקט תמ”ל 1038 בעיר רמת גן