בית ספר קורצאק

גג סולרי בבית ספר קורצאק

אישורים ומסמכים